اتمام یافته 

دکتر سیدمقداد ضیاء‌تبار‌احمدی | چهارچوب مالی به منزله جعبه ابزار انضباط مالی دولت در ایران


گزارش سیاستی “الگوی تفکیک مجوزهای تأییدی و اعلانی کسب و کار” منتشر گردید.


نشست نقدی بر ساختار نهادی بودجه در ایران در پژوهشکده حکمت برگزار شد.


پنجمین نشست هم‌اندیشی راهبردی صنعت در پژوهشکده حکمت برگزار شد.


چهارمین نشست هم‌اندیشی راهبردی صنعت در پژوهشکده حکمت برگزار شد.


حکمت‌هایی مبنایی و سیاست‌هایی مؤثر در سلامت جامعه از نظر پوشش


بررسی و تحلیل لایحه یک‌شوری برنامه هفتم توسعه (1406- 1402)


هوشنگ شیخی| حکومت و حکمرانی در عصر متاورس


تحلیل و ارزیابی پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

مهدی خطیب دماوندی | تحلیل و ارزیابی پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی


الیاس هادیان شیوا | تحلیل حساب‌های ملی سلامت (1381 تا 1396)


دکتر حمید طریفی حسینی و محمود آرائی | بررسی و انطباق مصوبه آئین‌نامه اجرایی بند 3 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با سیاست‌های کلی نظام


دکتر حمید طریفی حسینی و محمود آرائی | بررسی و انطباق طرح «تنظیم برخی از مقررات مالی‌، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌و‌پرورش» با سیاست‌های کلی نظام


امیر رجائی | آسیب‌شناسی خط‌مشی گذاری آموزش عالی در ایران


گروه حقوق و سیاست | هفت تیر؛ ویژه‌نامه سیاست‌پژوهی تحول قوه قضائیه


عارف حسین‌زاده | ویروس کرونا و اقدامات قوه قضائیه؛ پساکرونا، فرصت‌ها و تهدیدها


دکتر حمید طریفی حسینی و محمود آرائی | بررسی و انطباق اولویت‌های 23 گانه ابلاغی رئیس‌جمهور به وزیر آموزش و پرورش با سیاست‌های کلی نظام


صالح رشید حاجی خواجه‌لو و محمود آرائی | انطباق پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان با منویات مقام معظم رهبری


سهراب محمدی‌پویا | آموزش و پرورش و کرونا؛ چالش‌ها، ارزیابی اقدامات، تحولات پساکرونا و سیاست‌های گذر از بحران


هوشنگ شیخی | چالش‌ها و ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ؛ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ


دکتر حمید طریفی حسینی | بررسی و انطباق تصویب‌نامه «نظام رتبه‌بندی معلمان» با سیاست‌های کلی نظام


مهدی کاوه | ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮوﻧﺎ و اراﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎستی


دکتر حسین درودیان | تحلیل محتوای سیاست‌های کلی نظام در حوزه پول و بانک


کاظم فتح تبار و سهراب محمدی پویا | تحلیل سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو و ارائه بسته سیاستی


عارف حسین‌زاده | سناریوهای تعامل ایران با FATF


دکتر حسین درودیان، حسین اسفندیار و سید صالح نجفی فراشاه | گزینه‌های سیاستی مواجهه با آثار اقتصادی ویروس کرونا در ایران


آرمان رضایتی چران و الیاس هادیان شیوا | بسته سیاستی مقابله با کرونا‌ویروس در کشور


علیرضا قباشی | تحلیل محتوای سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد دیجیتال


دکتر سید حمید طریفی حسینی | بررسی مغایرت‌های مجموعه اسناد آموزش 2030 با سیاست‌های کلی نظام


هوشنگ شیخی | جامعه‌شناسی سیاسی انتخابات مجلس با تاکید بر چشم انداز انتخابات مجلس اسفند 1398


حسین بوذرجمهری، رضا هاشم‌پور و مهدی مختاری | بررسی روند نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت از سال‌های 1385 تا 1395 در ایران


مهدی مختاری و حسین بوذرجمهری | تعارض منافع در نظام سلامت ایران


دکتر سید محمد موسوی و علی طهماسبی | گونه‌شناسی اقامت‌گاه‌ها در ایران


صالح رشید حاجی خواجه‌لو و دکتر میثم علی‌پور | تبعات و چالش‌های طرح استانی_شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی


دکتر سید محمد موسوی | نظام مسائل گردشگری


سید صالح نجفی و علیرضا قباشی | ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران


صالح رشید حاجی خواجه لو، سید محمد احمدی، هادی یوسفی و مهسا رشیدی | تحقیق و تدوین اصطلاح‌نامۀ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش


محمد خاجی و سجاد مهرگان | آسیب‌شناسی جشنواره جهانی فیلم فجر


صالح رشید حاجی خواجه لو، سجاد کرمی و مهدی مهدی | طرح جامع مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی


صالح رشید‌حاجی‌خواجه‌لو، یوسف زلفی اقدم و احسان پروین | تدوین نظام مسائل آموزش عالی ایران


رویا نوری، سیدعلیرضا نیک بخت، سید محمدرضا باقرزاد سه ساری، محمدرضا علیپور، هومان نارنجی ها، آرمان رضایتی چران و محمدجواد داوری | مدل سازی و شبیه سازی عامل محور فضای اعتیاد، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و پیش‌بینی روندهای آن در 5 سال آینده تهران در شهر تهران


دکتر حسین درودیان | تبیین چهارچوب و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی کشور


سجاد مهرگان و احمد برومند | چشم‌انداز آینده در سینمای ایران و سینمای آینده ایران


الیاس هادیان، مهدی مختاری پیام و حسین بوذرجمهری | مروری بر ادبیات «دوشغلگی پزشکان»


حمید ایزدبخش و مهدی مختاری پیام | بررسی طرح تحول سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری


هادی مصدق، سید محمد احمدی، سید رمضان عقیلی، امین باقری و سهراب محمدی‌پویا | طراحی و تدوین شبکه مسائل نظام آموزش‌و‌پرورش و استخراج اقدمات سیاستی مناسب


سیدمحمدرضا باقرزاد سه ساری | روندهای موجود در گزارش‌های حقوق بشری ایران


صالح رشید حاجی خواجه لو، محمد اسد بگی و هادی یوسفی | ساماندهی نظام ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور


دکتر میثم علی‌پور، سیدمحمدصالح نجفی فراشاه، عباس درزینیا رمی و سعید موسوی ثمرین |رصد و آسیب‌شناسی قرآنی نظام مالیاتی کشور و ارائه راهکارهای اصلاحی


جواد جواهری | شناسایی و معرفی استارتاپ‌های شاخص صنایع فرهنگی


حسین بوذرجمهری | پروندهایی برای سلامت الکترونیک؛ بررسی مزایا و موانع اجرای طرح پرونده‌ی الکترونیک سلامت در ایران


محمد مجید فولادگر و حامد سروری | آسیب‌شناسی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری 96


جواد جواهری، بهنام محمدیان، سجاد مهرگان، محمد خاجی و امیرحسین رحیمیان | استارت آپ ها در ایران؛ فرصت ها، تهدیدها و راهبردهای مواجه با آن


دکتر میثم علی‌پور | ارائه پیشنهاد سیاست‌های کلی قضایی برای یک دوره 5 ساله (1398 تا 1403) براساس بازنگری سیاست‌های پیشین


امین طیب طاهر، بهنام یاوری و جواد جواهری | رسانه ملی وضع موجود، مسائل و راهکارها


امین حسام پور | هم افزایی نهادهای سیاست‌گذار آموزش عالی ایران


مهدی مختاری، حمید ایزدبخش و محمد قنادی | وضعیت موجودنظام سلامت جمهوری اسلامی ایران؛ توزیع تخت بیمارستانی و پزشک در کشور


امین باقری | بررسی سیاست‌ها و قوانین ایالات متحده آمریکا درخصوص مدارس غیردولتی (مدارس‌ خصوصی)


حمید ایزدبخش | مدل‌سازی تعاملات دولت با ذینفعان کلیدی حوزه سلامت در جمهوری اسلامی ایران: پژوهشی بر مبنای تحلیل ذینفعان


امیرحسین رحیمیان، محمد خاجی و سجاد مهرگان | تحلیل وضعیت سینمای ایران در سال 1394


هادی جعفری | بررسی اکوسیستم دره سیلیکون؛ تجربه موفق اکوسیستم کارآفرینی در جهان


حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | عملکرد دولت‌های نهم، دهم و یازدهم درخصوص مسئله اشتغال


محمد واعظی نژاد، بهنام محمدیان دوگانه و علیرضا رودساز | مدل حمایت از محصولات فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی


صالح رشید حاجی خواجه لو و هادی یوسفی | بررسی موانع تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستگاه های حاکمیتی و نهادهای کشوری و لشکری


محمد واعظی نژاد و علیرضا رودساز | مرکز رشد صنایع فرهنگی


محمد عبدالحسین زاده و مهدی عبدالحمید | مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد خط‌‌‌ مشی گذاری عمومی


حسین اسفندیار، سید صالح نجفی فراشاه و سید علی روحانی | تحلیل وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی


دکتر حسین بابایی مجرد | قدرت نرم


یاسر حاتم زاده دهبنه | وضعیت فرهنگ ترافیک در کشور


مهدی مختاری پیام | سلامت در برنامه ششم


علیرضا رودساز و مهدی محمدی | بررسی تجربه کره جنوبی در حوزه صنایع فرهنگی


کارگروه سلامت | وضعیت موجود نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران


حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی

حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی


حمید ایزدبخش | آینده‌پژوهی عملکرد دولت یازدهم؛ بررسی طرح تحول نظام سلامت


جواد جواهری | تدوین استراتژی‌های کسب و کار رسانه‌های دیجیتال در کشور؛ مطالعه موردی: بازی‌های رایانه‌ای


حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | گزارشی درخصوص وضعیت تورم، بیکاری و هدفمندی یارانه ها


محمود سحابی، احسان کریمی، محسن جعفری، امیر حسین رحیمیان، محمد خاجی و علیرضا رودساز | آسیب شناسی رسانه ملی؛ شناسائی مسائل اصلی و ارائه راه حل


هادی جعفری و صالح رشید حاجی خواجه لو | بررسی تطبیقی نظام تامین مالی در دانشگاه‌های منتخب و ارائه راهکارهایی برای ایران


گروه حقوق و سیاست | سناریوهای سرنوشت سیاست خارجی دولت یازدهم؛ چشم انداز و تحلیل آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و بازتاب آن بر تحولات سیاسی اجتماعی داخل کشور


محمد واعظی نژاد، دکتر حسین بابائی مجرد، احمد فرقانی، هادی جعفری و علیرضا رودساز | طراحی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر صنایع فرهنگی


محمد واعظی نژاد | آینده‌پژوهی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و تبیین آثار و پیامدهای فرهنگی-اجتماعی آن؛ مطالعه موردی: رایانش ابری


شهاب طلایی شکری و دکتر سید محمد موسوی | بررسی ابعاد گردشگری حلال


حسین اسفندیار | پیشنهاد شفافیت اطلاعات اقتصادی احکام برنامه ششم