اتمام یافته 

هوشنگ شیخی| حکومت و حکمرانی در عصر متاورس


تحلیل و ارزیابی پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

مهدی خطیب دماوندی | تحلیل و ارزیابی پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی


الیاس هادیان شیوا | تحلیل حساب‌های ملی سلامت (1381 تا 1396)


دکتر حمید طریفی حسینی و محمود آرائی | بررسی و انطباق مصوبه آئین‌نامه اجرایی بند 3 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با سیاست‌های کلی نظام


دکتر حمید طریفی حسینی و محمود آرائی | بررسی و انطباق طرح «تنظیم برخی از مقررات مالی‌، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌و‌پرورش» با سیاست‌های کلی نظام


امیر رجائی | آسیب‌شناسی خط‌مشی گذاری آموزش عالی در ایران


گروه حقوق و سیاست | هفت تیر؛ ویژه‌نامه سیاست‌پژوهی تحول قوه قضائیه


عارف حسین‌زاده | ویروس کرونا و اقدامات قوه قضائیه؛ پساکرونا، فرصت‌ها و تهدیدها


دکتر حمید طریفی حسینی و محمود آرائی | بررسی و انطباق اولویت‌های 23 گانه ابلاغی رئیس‌جمهور به وزیر آموزش و پرورش با سیاست‌های کلی نظام


صالح رشید حاجی خواجه‌لو و محمود آرائی | انطباق پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان با منویات مقام معظم رهبری


سهراب محمدی‌پویا | آموزش و پرورش و کرونا؛ چالش‌ها، ارزیابی اقدامات، تحولات پساکرونا و سیاست‌های گذر از بحران


هوشنگ شیخی | چالش‌ها و ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ؛ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ


دکتر حمید طریفی حسینی | بررسی و انطباق تصویب‌نامه «نظام رتبه‌بندی معلمان» با سیاست‌های کلی نظام


مهدی کاوه | ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮوﻧﺎ و اراﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎستی


دکتر حسین درودیان | تحلیل محتوای سیاست‌های کلی نظام در حوزه پول و بانک


کاظم فتح تبار و سهراب محمدی پویا | تحلیل سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو و ارائه بسته سیاستی


عارف حسین‌زاده | سناریوهای تعامل ایران با FATF


دکتر حسین درودیان، حسین اسفندیار و سید صالح نجفی فراشاه | گزینه‌های سیاستی مواجهه با آثار اقتصادی ویروس کرونا در ایران


آرمان رضایتی چران و الیاس هادیان شیوا | بسته سیاستی مقابله با کرونا‌ویروس در کشور


علیرضا قباشی | تحلیل محتوای سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد دیجیتال


دکتر سید حمید طریفی حسینی | بررسی مغایرت‌های مجموعه اسناد آموزش 2030 با سیاست‌های کلی نظام


هوشنگ شیخی | جامعه‌شناسی سیاسی انتخابات مجلس با تاکید بر چشم انداز انتخابات مجلس اسفند 1398


حسین بوذرجمهری، رضا هاشم‌پور و مهدی مختاری | بررسی روند نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت از سال‌های 1385 تا 1395 در ایران


مهدی مختاری و حسین بوذرجمهری | تعارض منافع در نظام سلامت ایران


دکتر سید محمد موسوی و علی طهماسبی | گونه‌شناسی اقامت‌گاه‌ها در ایران


صالح رشید حاجی خواجه‌لو و دکتر میثم علی‌پور | تبعات و چالش‌های طرح استانی_شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی


دکتر سید محمد موسوی | نظام مسائل گردشگری


سید صالح نجفی و علیرضا قباشی | ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران


صالح رشید حاجی خواجه لو، سید محمد احمدی، هادی یوسفی و مهسا رشیدی | تحقیق و تدوین اصطلاح‌نامۀ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش


محمد خاجی و سجاد مهرگان | آسیب‌شناسی جشنواره جهانی فیلم فجر


صالح رشید حاجی خواجه لو، سجاد کرمی و مهدی مهدی | طرح جامع مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی


صالح رشید‌حاجی‌خواجه‌لو، یوسف زلفی اقدم و احسان پروین | تدوین نظام مسائل آموزش عالی ایران


رویا نوری، سیدعلیرضا نیک بخت، سید محمدرضا باقرزاد سه ساری، محمدرضا علیپور، هومان نارنجی ها، آرمان رضایتی چران و محمدجواد داوری | مدل سازی و شبیه سازی عامل محور فضای اعتیاد، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و پیش‌بینی روندهای آن در 5 سال آینده تهران در شهر تهران


دکتر حسین درودیان | تبیین چهارچوب و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی کشور


سجاد مهرگان و احمد برومند | چشم‌انداز آینده در سینمای ایران و سینمای آینده ایران


الیاس هادیان، مهدی مختاری پیام و حسین بوذرجمهری | مروری بر ادبیات «دوشغلگی پزشکان»


حمید ایزدبخش و مهدی مختاری پیام | بررسی طرح تحول سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری


هادی مصدق، سید محمد احمدی، سید رمضان عقیلی، امین باقری و سهراب محمدی‌پویا | طراحی و تدوین شبکه مسائل نظام آموزش‌و‌پرورش و استخراج اقدمات سیاستی مناسب


سیدمحمدرضا باقرزاد سه ساری | روندهای موجود در گزارش‌های حقوق بشری ایران


صالح رشید حاجی خواجه لو، محمد اسد بگی و هادی یوسفی | ساماندهی نظام ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور


دکتر میثم علی‌پور، سیدمحمدصالح نجفی فراشاه، عباس درزینیا رمی و سعید موسوی ثمرین |رصد و آسیب‌شناسی قرآنی نظام مالیاتی کشور و ارائه راهکارهای اصلاحی


جواد جواهری | شناسایی و معرفی استارتاپ‌های شاخص صنایع فرهنگی


حسین بوذرجمهری | پروندهایی برای سلامت الکترونیک؛ بررسی مزایا و موانع اجرای طرح پرونده‌ی الکترونیک سلامت در ایران


محمد مجید فولادگر و حامد سروری | آسیب‌شناسی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری 96


جواد جواهری، بهنام محمدیان، سجاد مهرگان، محمد خاجی و امیرحسین رحیمیان | استارت آپ ها در ایران؛ فرصت ها، تهدیدها و راهبردهای مواجه با آن


دکتر میثم علی‌پور | ارائه پیشنهاد سیاست‌های کلی قضایی برای یک دوره 5 ساله (1398 تا 1403) براساس بازنگری سیاست‌های پیشین


امین طیب طاهر، بهنام یاوری و جواد جواهری | رسانه ملی وضع موجود، مسائل و راهکارها


امین حسام پور | هم افزایی نهادهای سیاست‌گذار آموزش عالی ایران


مهدی مختاری، حمید ایزدبخش و محمد قنادی | وضعیت موجودنظام سلامت جمهوری اسلامی ایران؛ توزیع تخت بیمارستانی و پزشک در کشور


امین باقری | بررسی سیاست‌ها و قوانین ایالات متحده آمریکا درخصوص مدارس غیردولتی (مدارس‌ خصوصی)


حمید ایزدبخش | مدل‌سازی تعاملات دولت با ذینفعان کلیدی حوزه سلامت در جمهوری اسلامی ایران: پژوهشی بر مبنای تحلیل ذینفعان


امیرحسین رحیمیان، محمد خاجی و سجاد مهرگان | تحلیل وضعیت سینمای ایران در سال 1394


هادی جعفری | بررسی اکوسیستم دره سیلیکون؛ تجربه موفق اکوسیستم کارآفرینی در جهان


حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | عملکرد دولت‌های نهم، دهم و یازدهم درخصوص مسئله اشتغال


محمد واعظی نژاد، بهنام محمدیان دوگانه و علیرضا رودساز | مدل حمایت از محصولات فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی


صالح رشید حاجی خواجه لو و هادی یوسفی | بررسی موانع تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستگاه های حاکمیتی و نهادهای کشوری و لشکری


محمد واعظی نژاد و علیرضا رودساز | مرکز رشد صنایع فرهنگی


محمد عبدالحسین زاده و مهدی عبدالحمید | مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد خط‌‌‌ مشی گذاری عمومی


حسین اسفندیار، سید صالح نجفی فراشاه و سید علی روحانی | تحلیل وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی


دکتر حسین بابایی مجرد | قدرت نرم


یاسر حاتم زاده دهبنه | وضعیت فرهنگ ترافیک در کشور


مهدی مختاری پیام | سلامت در برنامه ششم


علیرضا رودساز و مهدی محمدی | بررسی تجربه کره جنوبی در حوزه صنایع فرهنگی


کارگروه سلامت | وضعیت موجود نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران


حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی

حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی


حمید ایزدبخش | آینده‌پژوهی عملکرد دولت یازدهم؛ بررسی طرح تحول نظام سلامت


جواد جواهری | تدوین استراتژی‌های کسب و کار رسانه‌های دیجیتال در کشور؛ مطالعه موردی: بازی‌های رایانه‌ای


حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | گزارشی درخصوص وضعیت تورم، بیکاری و هدفمندی یارانه ها


محمود سحابی، احسان کریمی، محسن جعفری، امیر حسین رحیمیان، محمد خاجی و علیرضا رودساز | آسیب شناسی رسانه ملی؛ شناسائی مسائل اصلی و ارائه راه حل


هادی جعفری و صالح رشید حاجی خواجه لو | بررسی تطبیقی نظام تامین مالی در دانشگاه‌های منتخب و ارائه راهکارهایی برای ایران


گروه حقوق و سیاست | سناریوهای سرنوشت سیاست خارجی دولت یازدهم؛ چشم انداز و تحلیل آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و بازتاب آن بر تحولات سیاسی اجتماعی داخل کشور


محمد واعظی نژاد، دکتر حسین بابائی مجرد، احمد فرقانی، هادی جعفری و علیرضا رودساز | طراحی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر صنایع فرهنگی


محمد واعظی نژاد | آینده‌پژوهی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و تبیین آثار و پیامدهای فرهنگی-اجتماعی آن؛ مطالعه موردی: رایانش ابری


شهاب طلایی شکری و دکتر سید محمد موسوی | بررسی ابعاد گردشگری حلال


حسین اسفندیار | پیشنهاد شفافیت اطلاعات اقتصادی احکام برنامه ششم