در فرآیند دستور کارگذاری سیاستی

16مطلب موجود می باشد.
در فرآیند دستور کارگذاری سیاستی

عارف حسین‌زاده | پیشگیری از جرائم حوزه خصوصی‌سازی


اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی، براین عقیده استوار است که مالکیت…

در فرآیند دستور کارگذاری سیاستی

علیرضا نظری | ترسیم حوزه‌ها و شاخصه‌های اصلی ارزیابی قوانین مرتبط با صدا و سیما


مطابق فرامین امامین انقلاب و سیاست‌های کلان، صدا و سیما می بایست در کسوت یک دانشگاه عمومی برای جامعه و چشم بینای مردم برای نظارت بر حکومت…

آثار و دستاوردها

حمید دهقانیان | ارزیابی راهبردی حُسن اجرای سیاست‌های کلی در حوزه مشارکت اجتماعی


مشارکت اجتماعی در همه ابعاد آن، همیشه و بخصوص با اوج¬گیری رویکرد توسعه اجتماعی و توسعه پایدار، یک امر ضروری و اجتناب¬ناپذیر در فرایند توسعه بوده است به طوری که در توسعه پایدار مشارکت را حلقه گمشده توسعه و نیز ابزار توسعه دانسته¬اند. مشارکت‌ به عنوان مؤلفة بنیادین برنامه¬ریزی و حکمرانی خوب فرایندی ‌اجتماعی، عمومی، یک‌پارچه، چندگانه، چندبعدی ‌و البته، چندفرهنگی ‌است‌ که‌ هدف ‌آن ‌سوق دادن ‌همة ‌مردم ‌به ‌ایفای ‌نقش ‌در همة ‌مراحل‌ توسعه ‌است. تا جایی که، گسترش مشارکت تأثیر به‌سزایی در کاهش فقر، رفع سوءتغذیه، تأمین کمترین میزان خدمات عمومی، توسعة فرصت¬های شغلی، بهبود بهره¬وری درآمد، افزایش تولید کشاورزی و مواد غذایی، تأمین امنیت در اجتماع و خانواده، كارآمدي برنامه¬هاي توسعه¬ و اجراي بهينه برنامه¬ها و … دارد. اما از سوی دیگر و بنابر یافته های علمی، عدم امکان مشارکت اجتماعی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان، پیامدهای جدی و مهمی بر توسعه و آینده جوامع و به خصوص جامعه ایران خواهد داشت. در سطح خرد، احساس تنهایی، ناامیدی، بی‌برنامگی، ابطال وقت، احساس بی¬قدرتی و ناتوانی در تأثیرگذاری بر وضع موجود و در سطح کلان، مشکلات ساختاری و عملکردی برنامه¬های توسعه و افزایش آسیب¬های اجتماعی می¬تواند، ناشی از نارسایی¬های حوزه مشارکت اجتماعی باشد. بنابراین برای نیل به توسعه پایدار و همه¬ جانبه البته منطبق بر موازین اسلامی در جامعه ایران پرداختن به مسئله مشارکت اجتماعی ضروری می¬نماید.

آثار و دستاوردها

مهدی کاوه و رادمهر مرادی | ارزیابی راهبردی حُسن اجرای سیاست‌های کلی در حوزه فضای مجازی


یکی از مهم‌­ترین ابزارهایی که بتوان بر مبنای آن ملاحظات فضای مجازی را در نظام برنامه­‌ریزی نهادینه کرد، ارزیابی راهبردی است که در حال حاضر به  عنوان…

در فرآیند دستور کارگذاری سیاستی

محمد صدیق | سیاست‌پژوهی اصلاح ساختار بودجه کشور


نظام بودجه‌ریزی در ایران با وجود بیش از یک قرن پیشینه اجرایی، با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه است. با توجه نقش بودجه در سرنوشت اقتصادی کشور…

در فرآیند دستور کارگذاری سیاستی

نظارت و ارزیابی بر صدا و سیما؛ مسائل و راهکارها


با توجه به پژوهش‌های پیشین، شبکه مسائل سازمان صدا و سیما شامل موارد زیر است: پس از مشخص شدن این مسائل و نیز صورت‌بندی اولیه شبکه مسائل…

دستور کارگزاری گروه علم و فناوری

امیر رجائی | آسیب‌شناسی خط‌‌مشی‌گذاری آموزش عالی در ایران


دستور کارگزاری گروه علم و فناوری

محمد اسدبگی و امیر رجائی | تدوین نظام رتبه‌بندی دانشگاهی تراز تمدن اسلامی


دستور کارگزاری گروه حقوق و سیاست

سیاست‌های کلی قضایی برای یک دوره 5ساله (1396-1400)


آثار و دستاوردها

دکتر حسین درودیان | تحلیل محتوای سیاست‌های کلی نظام در حوزه پول و بانک


نظام پولی کشور به یکی از منشأهای مهم ایجاد تهدید برای اقتصاد ملی بدل شده است. اقتصاد کشور پیوسته شاهد افزوده‌شدن رقمی عظیم به حجم نقدینگی است…

آثار و دستاوردها

کاظم فتح تبار و سهراب محمدی پویا | تحلیل سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو و ارائه بسته سیاستی


کنکور سراسری، آزمون سراسری، کنکور و … یکی از اساسی ترین دغدغه های دانش آموزان، خانواده و نظام آموزشی کشور است که در دهه های گذشته همواره…

آثار و دستاوردها کارگروه مالیات و شفافیت

سید صالح نجفی و علیرضا قباشی | ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران


طی سنوات گذشته، خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم تناسب قوانین و مقررات وضع‌شده با سیاست‌های کلی ابلاغی، عدم رعایت الزامات، تکالیف و سایر شرایط مندرج در…

گروه‌های سیاست پژوهی

صالح رشید حاجی خواجه لو، سجاد کرمی و مهدی مهدی | طرح جامع مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی


چکیده
از عوامل اصلی تشکیل و استقرار دولت اسلامی، امتداد اجتماعی انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن در نظامات و عرصه‌های دولت (اقتصاد، فرهنگ، مدیریت، بانکداری، سلامت، تعلیم و تربیت و …) و همچنین امتداد مدیریت انقلابی است. با توجه به خلاء جدی که در این زمینه وجود دارد، در فاز اول این پژوهش، با بررسی مبانی تربیت اسلامی، انقلابی و تشکیلاتی، شاخص‌های مدیر تراز انقلاب اسلامی در دو بعد تخصصی و عمومی و در ساحت‌های بینش، دانش و مهارت‌های حکمرانی و سیاستگذاری استخراج گردید. علاوه بر این، در بخشی از این پژوهش (فاز دوم)، مأموریت، سیاست‌ها، اهداف، ساختار، مدیریت، نحوه تأمین منابع مالی، برنامه‌های درسی، شیوه‌های آموزشی و تربیتی، ملاک‌های جذب اعضای هیئت علمی و مدرسان مدارس و دانشکده‌های حکمرانی و همچنین اندیشکده‌های برتر دنیا مطالعه و بررسی شده و در فاز سوم آن، رهنامه (اصول، ارزش‌ها و …) مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی طراحی شد.
در فاز چهارم و پنجم پژوهش و مبتنی بر نتایج مطالعات فاز اول، دوم و سوم، الگوی تربیتی (ساختار کلان تربیتی، مراحل تربیت و کادرسازی) و نظام‌نامه عملیاتی (دوره‌های تربیتی، سرفصل‌ها، روش‌های آموزشی و تربیتی و …) مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی طراحی گردیده و در کنار آن، دو مرکز با ساختار جداگانه و مأموریت اختصاصی نیز در نظر گرفته شده است.
در طراحی ساختارها، مراحل تربیتی و دوره‌های مدرسه، اصل استمرار، پیوستگی، تدرج، جامعیت، تجربه‌محوری، نیازمحوری و مسئله‌محوری، فعالیت تیمی، میان‌رشته‌ای و … بکار گرفته شده است.
این دوره‌ها مشتمل بر درس‌گفتارها (موضوعی، سیاستگذاری، مدیریتی، تشکیلاتی و …)، سیاست‌پژوهی‌ (سیاست‌پژوهی مبتنی بر نظام مسائل عرصه‌ها، سیاست‌پژوهی مبتنی بر مسائل ویژه، تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها و اسنادبالادستی، تحلیل لوایح و طرح‌ها و …)، کارگاه‌ها (خلق موقعیت، انتقال تجارب حکمرانی و سیاستگذاری و …)، تجربه و زیست عملی حکمرانی و سیاستگذاری کشور (شبیه‌سازی کابینه مجازی دولت اسلامی، طراحی کابینه دولت اسلامی، بازدید میدانی، کارورزی سیاستی و …)، ارائه تحلیل‌ها و توصیه‌های سیاستی (مربی‌گری، عضویت در شوراها، کمیسیون‌ها و کمیته‌های علمی، تخصصی و مشورتی، حضور در رسانه‌ها و …) و … می‌باشد.
همچنین در این دوره‌ها، از تحلیل‌گران و نخبگان سازمانی و موضوعی، صاحب‌نظران علمی، کارشناسان اجرایی، مدیران و مسئولان عالی فعلی و سابق کشور (مانند وزرا، سفرا، اعضای نمایندگان مجلس و …)، فعالان رسانه‌ای و اجتماعی به عنوان مربیان و مدرسان مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی استفاده می‌شود.

آثار و دستاوردها

صالح رشید‌حاجی‌خواجه‌لو، یوسف زلفی اقدم و احسان پروین | تدوین نظام مسائل آموزش عالی ایران


آموزش عالی امروز، آموزش عالی دیروز نیست و از نظامی که سابقاً تک نقشی و تک نهادی و عمدتاً با کارکردهای معین آموزشی بود، متفاوت است. امروزه…

آثار و دستاوردها

صالح رشید حاجی خواجه لو، محمد اسد بگی و هادی یوسفی | ساماندهی نظام ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور


کارفرما: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد نقشه جامع علمی کشور ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی باید بر اساس اهداف نظام جمهوری اسلامی و…

آثار و دستاوردها

حسین اسفندیار، سید صالح نجفی فراشاه و سید علی روحانی | تحلیل وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی


هدف از مطالعه حاضر، ارائه تصویری از وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی کشور است. بدین منظور، ابعاد مختلف سامانه‌ها در چهار فصل (زیرساخت‌های سامانه‌ها، سامانه‌های پایه، سامانه‌های…