گروه سیاست پژوهی حقوق و سیاست 

Previous
Next
اخبار و رویدادهای سیاستی 
چند رسانه‌ای سیاستی 

دلالت های تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ از سوی کنگره ملی خلق چین در روابط این کشور با آمریکا آرشیو

آثار و دستاوردهای سیاستی 
کارگروه ها 
کارگروه تحولات سیاسی
کارگروه حکمرانی
کارگروه حقوق و قضایی
اعضای گروه 
تصویر پروفایل
عارف حسین زاده عضو مدرسه استعداد کارگروه حقوقی-قضائی
تصویر پروفایل
دکتر محمد حق شناس مربی سیاست پژوهی گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
مهدی خطیب دماوندی تحلیل‌گر و مدیر کارگروه حکمرانی
تصویر پروفایل
هوشنگ شیخی تحلیل‌گر و مدیر گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
دکتر عابد گل کرمی مربی سیاست‌پژوهی گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
حسین عرب اسدی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
دکتر میثم علی‌پور مربی سیاست‌پژوهی گروه حقوق و سیاست