دستور کارگزاری گروه علم و فناوری

6مطلب موجود می باشد.
دستور کارگزاری گروه علم و فناوری

امیر رجائی | آسیب‌شناسی خط‌‌مشی‌گذاری آموزش عالی در ایران


دستور کارگزاری گروه علم و فناوری

محمد اسدبگی و امیر رجائی | تدوین نظام رتبه‌بندی دانشگاهی تراز تمدن اسلامی


آثار و دستاوردها

کاظم فتح تبار و سهراب محمدی پویا | تحلیل سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو و ارائه بسته سیاستی


کنکور سراسری، آزمون سراسری، کنکور و … یکی از اساسی ترین دغدغه های دانش آموزان، خانواده و نظام آموزشی کشور است که در دهه های گذشته همواره…

آثار و دستاوردها کارگروه آموزش عالی

صالح رشید حاجی خواجه لو، سجاد کرمی و مهدی مهدی | طرح جامع مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی


یکی از الزامات و ضرورت‌های اصلی تشکیل و استقرار دولت اسلامی، امتداد اجتماعی انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن در نظامات و عرصه‌های دولت (اقتصاد، بانکداری، سلامت، تعلیم…

آثار و دستاوردها

صالح رشید‌حاجی‌خواجه‌لو، یوسف زلفی اقدم و احسان پروین | تدوین نظام مسائل آموزش عالی ایران


آموزش عالی امروز، آموزش عالی دیروز نیست و از نظامی که سابقاً تک نقشی و تک نهادی و عمدتاً با کارکردهای معین آموزشی بود، متفاوت است. امروزه…

آثار و دستاوردها

صالح رشید حاجی خواجه لو، محمد اسد بگی و هادی یوسفی | ساماندهی نظام ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور


کارفرما: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد نقشه جامع علمی کشور ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی باید بر اساس اهداف نظام جمهوری اسلامی و…