گروه سیاست پژوهی فرهنگی و اجتماعی 

اخبار و رویدادهای سیاستی 
چند رسانه‌ای سیاستی 
آثار و دستاوردهای سیاستی 
کارگروه ها 
کارگروه صنایع فرهنگی
اعضای گروه 
تصویر پروفایل
دکتر زهره الهیان مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه فرهنگی و اجتماعی (نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)
تصویر پروفایل
حمید ایزد بخش مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد کارگروه سلامت
تصویر پروفایل
آرمان رضایتی مدیر کارگروه تحولات مسائل اجتماعی
تصویر پروفایل
امین طیب طاهر مربی سیاست‌پژوهی کارگروه صنایع فرهنگی
تصویر پروفایل
محسن علی مددی عضو مدرسه استعداد کارگروه صنایع فرهنگی
تصویر پروفایل
مهدی کاوه تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی کارگروه صنایع فرهنگی
تصویر پروفایل
مهدی مختاری پیام تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد کارگروه سلامت
تصویر پروفایل
رادمهر مرادی عضو مدرسه استعداد کارگروه تحولات و مسائل اجتماعی
تصویر پروفایل
حسین مرشدیان تحلیل‌گر کارگروه تحولات اجتماعی
تصویر پروفایل
سجاد مهرگان تحلیل‌گر کارگروه صنایع فرهنگی
تصویر پروفایل
علی‌رضا نظری مدیر و عضو هیئت علمی گروه فرهنگی و اجتماعی
تصویر پروفایل
الیاس هادیان شیوا عضو مدرسه استعداد کارگروه سلامت
تصویر پروفایل
سجاد هجری مشاور پژوهشکده و تحلیل‌گر ارشد کارگروه تحولات مسائل اجتماعی