مسعود علیدادی| نگاشت نهادی فرهنگ عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی)، در دیدارهای متعدد خود همیشه به مسئله فرهنگ پرداخته‌­اند و یکی از دغدغه­‌های همیشگی ایشان ارتقای فرهنگ عمومی جامعه بوده است. ایشان در زمینۀ فرهنگ عمومی به موضوع کار بر روی زمینه‌­های ذهنی، فکری و عاطفی مردم به معارف صحیح، اصلاح فرهنگ و بینش مردم و دفاع از ارزش­‌های اسلامی تاکید کرده‌­اند و نخبگان را به توجه در مورد فرهنگ توصیه کرده‌­اند.

اولین گام در زمینه فرهنگ عمومی کار بر روی نگاشت نهادی آن می‌­باشد. نگاشت نهادی ضمن بررسی هدف-ابزار، نهاد- ابزار، تعاملات نهادی و هدف-نهاد به ترسیم نگاشت نهادی می­‌پردازد و می­‌تواند چراغ راهی برای مشخص کردن سیاست‌­های فرهنگ عمومی باشد.

در این پژوهش با توجه به اهمیت بحث فرهنگ عمومی مسئله اصلی پژوهش بررسی نگاشت نهادی فرهنگ عمومی می‌­باشد که ذیل این مسئله کلی باید به این سوال­‌ها پاسخ داد که چه نهادهایی مسئول سیاست­‌گذاری در حوزۀ فرهنگ عمومی هستند؟ هرکدام از نهادهای فعال در حوزه فرهنگ عمومی از چه ابزارهایی به جهت اجرایی سازی سیاست­‌های کلی نظام در حوژۀ فرهنگ­‌عمومی استفاده می­‌کنند؟ و اهداف نهادی نهادهای فعال در حوزۀ فرهنگ عمومی چیست؟

در این پژوهش با تلفیق روش نگاشت نهادی سازمان توسعه و همکاری­‌های اقتصادی در مطالعات نظام نوآوری کشورهای عضو و روش کاپرون و سینسرا،  به نگاشت نهادی فرهنگ عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختیم.

نتایج حاکی از آن است که فرهنگ عمومی در پروسۀ سیاست­‌گذاری، پشتیبانی مالی، تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی، کارآفرینی و اشاعه و انتشار به صورت مداوم در حال تولید و بازتولید می­باشد. در این فرآیند با عملیاتی شدن سیاست‌­ها بازخوردهای آن توسط حلقه­‌های تحقیق و توسعه دریافت و با انتقال به سیاست­‌گذاران یک بازنگری در این اتفاق می‌­افتد. این فرآیند به تولید و بازتولید فرهنگ عمومی کمک می­‌کند.