گاهنامه حکمتانه، شماره پنجم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره پنجم

پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گروه سیاست‌پژوهی اقتصادی

گاهنامه حکمتانه، سال اول، شماره پنجم، مرداد 1395

سردبیر: محمد قنادی (مدیر گروه سیاست‌پژوهی اقتصادی)

دبیر این شماره: شهاب طلایی

نویسندگان این شماره: حسین اسفندیار، مهدی مختاری‌پیام، حمید ایزدبخش

ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.