صالح رشید حاجی خواجه لو، سجاد کرمی و مهدی مهدی | طرح جامع مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی

چکیده
از عوامل اصلی تشکیل و استقرار دولت اسلامی، امتداد اجتماعی انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن در نظامات و عرصه‌های دولت (اقتصاد، فرهنگ، مدیریت، بانکداری، سلامت، تعلیم و تربیت و …) و همچنین امتداد مدیریت انقلابی است. با توجه به خلاء جدی که در این زمینه وجود دارد، در فاز اول این پژوهش، با بررسی مبانی تربیت اسلامی، انقلابی و تشکیلاتی، شاخص‌های مدیر تراز انقلاب اسلامی در دو بعد تخصصی و عمومی و در ساحت‌های بینش، دانش و مهارت‌های حکمرانی و سیاستگذاری استخراج گردید. علاوه بر این، در بخشی از این پژوهش (فاز دوم)، مأموریت، سیاست‌ها، اهداف، ساختار، مدیریت، نحوه تأمین منابع مالی، برنامه‌های درسی، شیوه‌های آموزشی و تربیتی، ملاک‌های جذب اعضای هیئت علمی و مدرسان مدارس و دانشکده‌های حکمرانی و همچنین اندیشکده‌های برتر دنیا مطالعه و بررسی شده و در فاز سوم آن، رهنامه (اصول، ارزش‌ها و …) مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی طراحی شد.
در فاز چهارم و پنجم پژوهش و مبتنی بر نتایج مطالعات فاز اول، دوم و سوم، الگوی تربیتی (ساختار کلان تربیتی، مراحل تربیت و کادرسازی) و نظام‌نامه عملیاتی (دوره‌های تربیتی، سرفصل‌ها، روش‌های آموزشی و تربیتی و …) مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی طراحی گردیده و در کنار آن، دو مرکز با ساختار جداگانه و مأموریت اختصاصی نیز در نظر گرفته شده است.
در طراحی ساختارها، مراحل تربیتی و دوره‌های مدرسه، اصل استمرار، پیوستگی، تدرج، جامعیت، تجربه‌محوری، نیازمحوری و مسئله‌محوری، فعالیت تیمی، میان‌رشته‌ای و … بکار گرفته شده است.
این دوره‌ها مشتمل بر درس‌گفتارها (موضوعی، سیاستگذاری، مدیریتی، تشکیلاتی و …)، سیاست‌پژوهی‌ (سیاست‌پژوهی مبتنی بر نظام مسائل عرصه‌ها، سیاست‌پژوهی مبتنی بر مسائل ویژه، تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها و اسنادبالادستی، تحلیل لوایح و طرح‌ها و …)، کارگاه‌ها (خلق موقعیت، انتقال تجارب حکمرانی و سیاستگذاری و …)، تجربه و زیست عملی حکمرانی و سیاستگذاری کشور (شبیه‌سازی کابینه مجازی دولت اسلامی، طراحی کابینه دولت اسلامی، بازدید میدانی، کارورزی سیاستی و …)، ارائه تحلیل‌ها و توصیه‌های سیاستی (مربی‌گری، عضویت در شوراها، کمیسیون‌ها و کمیته‌های علمی، تخصصی و مشورتی، حضور در رسانه‌ها و …) و … می‌باشد.
همچنین در این دوره‌ها، از تحلیل‌گران و نخبگان سازمانی و موضوعی، صاحب‌نظران علمی، کارشناسان اجرایی، مدیران و مسئولان عالی فعلی و سابق کشور (مانند وزرا، سفرا، اعضای نمایندگان مجلس و …)، فعالان رسانه‌ای و اجتماعی به عنوان مربیان و مدرسان مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی استفاده می‌شود.