چارچوب مالی مبتنی بر قاعدهراهکاری برای درمان بی انضباطی مالی دولت

دکترسیدمقداد ضیاء‌تبار، تحلیل‌گر گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده حکمت