علیرضا نظری | ترسیم حوزه‌ها و شاخصه‌های اصلی ارزیابی قوانین مرتبط با صدا و سیما

مطابق فرامین امامین انقلاب و سیاست‌های کلان، صدا و سیما می بایست در کسوت یک دانشگاه عمومی برای جامعه و چشم بینای مردم برای نظارت بر حکومت باشد. در کنار قوت‌های بسیار و مشکلات بی شمار از زمان انقلاب اسلامی تاکنون، این رسانه هنوز آن طور که شایسته است نتوانسته در جایگاه خود به عنوان رسانه تراز انقلاب اسلامی عمل کند. یکی از عوامل اصلی این فاصله، بهم ریختگی و عدم انسجام در عرصه سیاست گذاری کلان رسانه‌ای ست. از ابتدای انقلاب تا کنون شاهد حجم کثیری از قوانین خرد و کلان، فرامین، اسناد و …در حوزه‌های مرتبط با صدا و سیما هستیم که همگی از اصولی مشخص تبعیت نکرده و گاهی تضاد و تناقض نیز در آنها مشاهده می‌شود. با توجه به این وضعیت، جهت ارزیابی و نظارت بر قوانین مرتبط با صدا و سیما لازم است میدان‌های اصلی کاری این حوزه مشخص شود. بر این اساس در این پژوهش با بررسیِ اسنادی، تصویر مورد نظر نظام از این سازمان بیان و خلاهای قانونی بررسی شده است. در نهایت نیز سیاست‌های کلی پیشنهادی مطرح می‌گردد.