خانم دکتر مهدیه شهرابی | گردشگری و معنویت

نشست تخصصی گردشگری و معنویت با حضور خانم دکتر مهدیه شهرابی روز چهارشنبه 22 آبان 1398 در سالن جلسات پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت برگزار شد.

خانم دکتر شهرابی در این نشست عنوان کرد:به طور کلی دریچه ورود بحث معنویت یکی از مهم ترین بخش های شناخت ماهیت انسانی است،اگر انسان را از مطالعات گردشگری حذف کنیم عملا صنعت گردشگری و فرآیند آن از بین خواهد رفت.

وی افزود: در سال 2018 سازمان جهانی گردشگری در آمار خود اعلام کرده است که حدود 33 درصد از گردشگران کل دنیا گردشگران فرهنگی هستند و گردشگران فرهنگی نیز غالبا افراد تحصیل‌کرده و میان‌سالی هستند که فقط به دنبال نیازهای مادی و دنیوی نیستند.

دکتر مهدیه شهرابی در ادامه گفت: در کشورمان گردشگری به عنوان یک صنعت شناخته نمی‌شود نکته مهمی که در ما را به موفقیت در سیاست‌گذاری گردشگری سوق می دهد تغییر نگرش نسبت به این حوزه است.
یعنی بپذیریم که گردشگری می تواند به عنوان یک صنعت درآمدزا در اولویت قرار گیرد.

امروزه گردشگران خارجی که به تهران سفر می کنند عمدتا در هتل هایی واقع در جنوب تهران اقامت کنند چون به بافت سنتی تهران علاقمندند.