دکتر حسین درودیان | نود اقتصادی؛ کرونا و اقتصاد ایران

دکتر حسین درودیان تحلیل‌گر ارشد گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در گفتگو با نود اقتصادی عنوان کرد: مهمترین خطری که اقتصاد ایران را در سال 99 تهدید می‌کند، کسری بودجه است.