وزارت علوم مکلف به حمایت از مراکز پژوهشی و مدارس حکمرانی شد

به پیشنهاد پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و با تصویب مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به تهیه آئین‌نامه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از اندیشکده‌ها و مدارس حکمرانی و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با 163 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن، ماده 9 الحاقی این لایحه را تصویب نموده و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مکلف نمودند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین‌نامه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی را تدوین نماید.

شایان ذکر است #پژوهشکده_حکمت، در راستای خلا‌ءها و ضرورت‌های کشور در زمینه کادرسازی و تربیت مدیران حکمرانی و همچنین به‌منظور ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، با بررسی مبانی تربیت اسلامی، انقلابی و تشکیلاتی و شاخص‌های مدیر تراز انقلاب اسلامی، طرح جامع مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی را تدوین نموده و با توجه به خلاء‌های قانونی و ساختاری که در زمینه فعالیت اینگونه مؤسسات وجود داشت، طی گزارش بررسی لایحه یک شوری برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه مزبور را مبنی بر «تکلیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تدوین آئین‌نامه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی» به برخی از نمایندگان و اعضاء هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه نموده بود.

انعکاس خبر در مراجع سیاستی و خبری:


دریافت فایل بررسی و تحلیل یک شوری برنامه هفتم توسعه(1406 – 1402)

انتهای پیام