هوشنگ شیخی| حکومت و حکمرانی در عصر متاورس

در سطور پیش‌رو از موضوعی سخن به میان می آید که برای نسل‌های گذشته غریب و شگرف می‌نماید. متاورس یا همان فراجهان که متشکل از واقعیت افزوده و واقعیت مجازی است، یکی از نمودهای وب 3 است که دیگر کاربر فقط آن را از بیرون نمی‌بیند بلکه درون آن قرار دارد. برای متولدین قبل از سال 1994 میلادی شاید ترسیم دیستوپیا (ویرانشهر) باشد اما نسل Z ها[1] و پس از آن یعنی آلفا ها[2] که در چنین دنیایی خواهند زیست آن را نه تباه شهر که چه بسا یوتوپیایی(آرمانشهر) می‌بینند که بر مبنای بلاک‌چین دیگر از روابط، قواعد و حتی احساسات سنتی، مرسوم و گرفتارکننده رها می‌شوند. این دو نسل شاهد دوران مقابله گجت‌های مارک زاکربرگ و تراشه‌های ایلان ماسک و امثال آن‌ها خواهد بود. دورانی که سلاطین جهان دیگر زمین فتح نمی‌کنند و اسکناس و مسکوکات تل‌انبار نمی‌کنند. بلکه رمز ارزهای موجود در کیف پول‌های دیجیتالی و زمین‌های متاورس تعیین کننده دارندگی و ثروت است. در عصر وب 3 که حتی از واقعیت افزوده هم پا فراتر نهاده می‌شود و واقعیت مجازی فتح بابی برای دگرگونی جامعه، اقتصاد، سیاست و حکومت می شود.    
 در چنین دنیایی دیگر صحبت از محدود سازی فضای مجازی برای نسل جدید مضحک به نظر می‌آید. در این شرایط فهم روند تحولات و پیامدها و آثار احتمالی و پیش‌بینی برای مواجهه با آن ضروری است.


[1] – نسل زد (Z): متولدین 1994 تا 2010 که با اینترنت عجین هستند و بیشترین نسل حال حاضر جهان را تشکیل می‌دهند و پرتوقعی، کم صبری، اثرگذاری بر دیگران و وابستگی به اینترنت از جمله ویژگی‌های‌شان است.

[2] -نسل آلفا: متولدین 2010تا2024 هستند که از نوزادی گوشی هوشمند را در آغوش گرفته و تصوری از دنیای بدون اینترنت ندارند. در چارچوب قواعد مرسوم نمی‌گنجند و سبک زندگی بالکل متفاوتی از نسل‌های قبلی دارند.