هم اندیشی با دکتر سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون برنامه‌ها و اولویت‌های مجلس

دکتر سید احسان خاندوزی نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس یازدهم، عصر دیروز با حضور در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، با صالح رشید حاجی خواجه‌لو رئیس پژوهشکده و جمعی از مدیران گروه‌ها و کارگروه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، مسائل و موضوعات راهبردی کشور با تمرکز بر اولویت‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و زمینه‌های تعامل و همکاری پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در حوزه تحلیل مسائل و ارائه توصیه‌ها و راه‌حل‌های سیاستی بررسی شد.