هم‌اندیشی با سرکار خانم دکتر سارا فلاحی نماینده مردم شهرستان‌ ایلام در مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل کشور

جلسه هم‌اندیشی با سرکار خانم دکتر سارا فلاحی نماینده مردم شهرستان‌ ایلام در مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل کشور، برنامه‎های مجلس و زمینه‌های همکاری پژوهشکده

صالح رشید حاجی خواجه‌لو رئیس پژوهشکده حکمت در این نشست گفت: در شرایط فعلی کشور که با مسائل و چالش‌های متعددی روبرو است، بیش از پیش نیازمند اتخاذ تصمیمات و راهکارهایی هستیم که برآمده از بررسی‌ها و کارشناسی‌های دقیق علمی باشد.

وی افزود: طبق اصل 48 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. با توجه به مسئولیت‌ها و جلسات کاری که نمانیده مجلس دارد، انتظار وجود ندارد نمایندگان راساً برای مسائل طرح تدوین کند. اما این انتظار می‌رود که برای تدوین آن‌ها، به مجامع علمی و اندیشگاهی رجوع و از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده نماید.

دکتر سارا فلاحی نماینده مردم ایلام درباره حل مشکلات اساسی کشور گفت: در حوزه سیاستگذاری کشور با مشکلات اساسی و ساختاری مواجه هستیم و مادامی که به نگاه نظام‌مند مجهز نباشیم، قادر به حل آنها نخواهیم بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است نخ تسبیح اندیشکده‌ها را ایجاد کنیم تا هم‌افزایی میان آنها تقویت شود.