نشست نقدی بر ساختار نهادی بودجه در ایران در پژوهشکده حکمت برگزار شد.

نشست “نقدی بر ساختار نهادی بودجه در ایران” توسط کارگروه تخصصی مالیات و بودجه گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در 1402/04/27 با حضور دکتر سیدحسین رضوی‌پور برگزار شد.

عنوان نشستنقدی بر ساختار نهادی بودجه در ایران
برگزارکنندهپژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
نوع نشستنشست تحلیلی – سیاستی
سخنران‌دکتر سیدحسین رضوی‌پور
دبیرنشستجناب آقای سید مقداد ضیاءتبار احمدی
زمان برگزاری1402/04/27
تعدادحاضران12
تنظیم‌کنندگان خلاصه نشستجناب آقای سید مقداد ضیاءتبار احمدی

درآمد گزارش

نظام بودجه‌ریزی در ایران از وجود مشکلات متعدد رنج می‌برد؛ مشکلاتی که برآیند آنها به انحراف مالیه عمومی از مسیر و کارکرد صحیح خود منجر شده است. لزوم توجه به اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی از دیرباز مطرح بوده است، اما با این وجود این گفتمان از سال 1397 و با تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه شکل تازه‌ای به خود گرفته است. در این میان، آنچه که بیش از همه ساختار ناکارآمد بودجه در ایران را شکل می‌دهد، ساختار نهادی حاکم بر آن است. ساختاری که پی‌آمد آن تمامی آن مسائلی است که در نظام بودجه‌ریزی قابل مشاهده است و می‌توان فهرست بلندی از آن تهیه نمود. در همین راستا، گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت درصدد برآمد تا با برگزاری نشستی با موضوع “نقدی بر ساختار نهادی نظام بودجه در ایران” و با دعوت از آقای دکتر سید حسین رضوی‌پور (رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد) ابعاد مختلف آن را مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار دهد. آنچه که در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از نقطه نظرات مهمان محترم نشست در این حوزه است.

دریافت فایل کامل گزارش نشست: