نشست نظام بودجه‌ریزی در ایران، آسیب‌ها و تجربه‌ی اصلاحات

در این نشست که سید مقداد ضیاءتبار (تحلیل‌گر گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت) سخنرانی آن را بر عهده داشت ابتدا به آسیب‌های موجود در نظام بودجه‌ریزی ایران پرداخته شد. در ادامه نیز ضیاتبار ابتدا تلاش‌هایی که در سالیان گذشته با هدف اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته‌اند را تشریح کرد و با بیان نقاط ضعف آن‌ها، راهکار پیشنهادی خود را ارائه داد.

این نشست در روز سه‌شنبه 22 آذرماه 1401 در سالن جلسات پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت برگزار شد.