مولفه‌های مشترک بحران‌های اقتصادی

سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در گفت‌گو با روزنامه ((فرهیختگان)):
مولفه‌های مشترک بحران های اقتصادی
“مولفه های مشترک بحران های اقتصادی” مروری است بر مسائل و چالش های سال‌های اخیر اقتصاد لبنان و در تلاش است تا به برخی نکات مشترک اقتصاد ایران و لبنان اشاراتی داشته باشد و نشان می‌دهد اقتصاد لبنان مبتلا به بحران هایی است که عموم آنها در اقتصاد ایران نیز قابل مشاهده هستند. با این حال، وجود برخی تفاوت ها دلیلی است برای آنکه امکان برون رفت از چالش ها را برای اقتصاد ایران متصور باشیم.

مواردی نظیر عدم وجود بحران بدهی های خارجی، امکان تجارت با همسایگان در شرایط تحریم و… مواردی از این دست هستند.در این یادداشت توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات مورد توجه قرار گرفته است.

این یادداشت به قلم سید مقداد ضیاتبار (پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت) نگارش و در تاریخ 5 مهرماه 1402 در روزنامه فرهیختگان منتشر شد.

مشاهده متن کامل گفت و گو از طریق لینک زیر:
https://farhikhtegandaily.com/page/242591/