ماموریت پژوهشکده

پژوهشکدۀ سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت (غیر دولتی – غیرانتفاعی و دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، سازمانی است: یادگیرنده، دانش‌بنیان، آینده‌نگر و منحصربه‌فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره‌مند از دستاوردهای نوین علمی و با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه‌سازی و نگهداشت نیروی انسانی و انجام پژوهش‌های سیاستگذاری، مانند سیاست‌پژوهی، تحلیل سیاست و ارزیابی سیاست تأسیس شده است و به سیاستگذاران یاری می‌رساند.

این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاست‌گذاری ایرانی-اسلامی را سرلوحه خویش قرار داده و از طریق ایده‌پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات مؤثر با مراکز اصلی سیاست‌گذاری، پاسخگوی نیازهای سیاست‌گذاران بوده و برای تحقق آرمان‌های انقلاب و نظام گام برمی‌دارد.