صالح رشید حاجی خواجه لو رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت 

صالح رشید حاجی خواجه لو

رئیس پژوهشکده
اسد بگی

محمد اسدبگی

معاون سیاستگذاری علمی
حسین زاده

عارف حسین‌زاده

مدیر طرح و تشکیلات
شیخی

هوشنگ شیخی

مدیر گروه حقوق و سیاست
کاوه

مهدی کاوه

مدیر گروه فرهنگی و اجتماعی
صالح رشید حاجی خواجه لو رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت 

صالح رشید حاجی خواجه لو

مدیر گروه علم و فناوری
نجفی

دکتر سیدمحمد صالح نجفی فراشاه

مدیر گروه اقتصاد و صنعت