حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی

بر خلاف نگاهی که مالیات را عمدتا بر سه پایه اصلی _ مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر مصرف_ معرفی می­کند، در آلمان پایه مالیاتی بر طیف وسیعی از پایه ها وضع می­شود.

ما می‌­­توانیم بیش از پنجاه مورد پایه مالیاتی در قوانین مالیاتی آلمان شناسایی کنیم که البته حدود 12 تا 14 مورد از آن‌­ها از اهمیت بیشتری برخوردارند و حدود 90 درصد درآمد کل را شامل می‌­شوند. 36 جز دیگر نیز تنها ده درصد درآمد را تشکیل می­‌دهند. اکثریت این اجزا مالیاتی را با نام مالیات­‌های مینیاتوری می­‌شناسند چرا که بیش از نیمی از این موارد در ده سال گذشته تنها حدود 2 درصد از درآمد مالیاتی را حاصل کرده است.

برای دریافت متن کامل گزارش سیاستی با پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت تماس حاصل فرمائید.