فیلم 

چارچوب مالی مبتنی بر قاعدهراهکاری برای درمان بی انضباطی مالی دولت


هوشنگ شیخی | افتتاح سد ایلیسو و جنگ آبی ترکیه علیه کشورهای منطقه


هوشنگ شیخی | بررسی سقوط بی سابقه ارزش پول ترکیه


دکتر حسین درودیان|برنامه تیتر امشب، شبکه خبر، علت اصلی تورم در کشور و راه‌های کنترل آن


هوشنگ شیخی | سفر ظریف به ترکیه، ناظر بر روابط دو جانبه و روابط چندجانبه درباره مسائل منطقه‌ای است.


دکتر حسین درودیان | تبیین تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و بایسته‌های سیاستی


دکتر حسین درودیان | نود اقتصادی؛ کرونا و اقتصاد ایران


مستند سیاستی | سوز سوخت


دکتر حسین درودیان | نشست تحلیلی بررسی اصلاح قیمت بنزین


سید محمد احمدی | برنامه روی خط خبر، رادیو سلامت، بررسی مسئله کمبود معلم و تاثیرات آن در آینده آموزشی و تربیتی کشور


هوشنگ شیخی | برنامه جهان امروز، شبکه خبر؛ چالش اردوغان و ماکرون


دکتر عابد گل‌کرمی | بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی


دکتر صالح رشید حاجی‌خواجه‌لو | جایگاه و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی


حسین بوذرجمهری | برنامه مناظره، شبکه یک؛ بررسی مالیات بر درآمد پزشکان


صالح رشید حاجی‌خواجه‌لو | برنامه تا ثریا، شبکه یک؛ آسیب‌شناسی سیستم آموزش عالی


داریوش چیوایی | برنامه تا ثریا، شبکه یک؛ افزایش تعرفه‌های پزشکی


داریوش چیوایی | کمبود پزشک در نظام سلامت کشور