شفافيت و سامانه‌ها؛ تحلیل و بررسی وضع موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی

کتاب شفافیت و سامانه ها؛ تحليل و بررسی وضع موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی نوشته حسین اسفندیار مدیر گروه اقتصاد و صنعت و سید محمد صالح نجفی فراشاه تحلیل‌گر ارشد کارگروه بودجه و مالیات

بخشی از کتاب شفافیت و سامانه‌ها

فصل دوم: شفافیت در اقتصاد 

هر حکومتی برای دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا بایستی توانایی رصد، برنامه ریزی و اجرای برنامه های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است و، به عبارتی، شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقوّمات حصول هر یک از این سه مهم است. به دلیل همین درهم تنیدگی هاست که نمی توان موضوع شفافیت را کم اهمیت تلقی کرد، چه برسد به اغماض از این مقوله. از مهم ترین دلایل ناظر بر این اهمیت می توان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند. در بند «۱۹» این سیاست ها آمده است: « شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و…». در ادامه، به این پیوند وثیق و ارتباط محکم، از جنبه های متعدد اقتصادی، اشاره خواهیم کرد.

۲- ۱. اقتصاد شفاف، پیشانی اقتصاد مقاوم

اقتصاد مقاومتی را می توان ذیل دو ویژگی اصلی آن ( که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان اشاره و تاکید شده ) یعنی درون زایی و برون گرایی تعریف کرد ( ۱۳) و بسط داد. بدان معنا که اقتصاد در وهله نخست باید بتواند نیاز های اصلی اش را در درون تولید کند و وابستگی مالی شدید به خارج نداشته باشد. از لوازم اصلی درون زایی اقتصاد، استقلال درآمد جاری دولت از نفت است که دستیابی به این مهم جز از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکان پذیر نیست ( ۱۴) (برخلاف وضعیت فعلی کشور که به واسطه اتکای دولت به دلارهای حاصل از فروش نفت، اقتصادی کاملاً برون زا دارد ) . کسب درآمدهای مالیاتی نیز منوط به ارتقای کیفیت فضای کسب و کار و انگیزه های تولید ا ست که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به این هدف، شفافیت جریان های اقتصادی ا ست. 

مشخصات کتاب

نام کتاب: شفافیت و سامانه ها؛ تحليل و بررسی وضع موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی

انتشارات: پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ 

زبان: فارسی 

تعداد صفحه: ۱۳۴

شابک 8-4-98554-600-978