ریشه‌یابی علل تورم‌های پی‌در‌پی و تنگی معیشت مردم

سید یاسر جبرائیلی مربی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با حضور دربرنامه جهان آرا به تشریح علل تورم‌های پی‌در‌پی و تنگی معیشت مردم و ریشه‌های آن پرداخت.

مربی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در این نشست به سوالات زیر نیز پاسخ دادند:

چرا سریال تورم‌ها تمام نمی‌شود؟
منشاء تورم کنونی در کشور چیست؟
نقدینگی و تورم، این رابطه دائمی است؟

مشروح این گفتگو را در رسانه جهان آرا مشاهده نمایید
https://telewebion.com/episode/0x626ecc7