دکتر حسین درودیان | نشست تحلیلی بررسی اصلاح قیمت بنزین

دکتر حسین درودیان تحلیلگر ارشد گروه اقتصاد و صنعت پژوهکشده حکمت: واکنش‌ها و پس‌زنی‌های بعد از گران کردن بنزین باعث شد تا دولت مجبور شود به مردم “کمک معیشتی” بدهد. دولت نمی‌خواست از ابتدا به مردم “حمایت معیشتی” بدهد! پیش‌بینی می‌کنم دولت بعد از مدتی “حمایت معیشتی” را قطع خواهد کرد.