تغییرات لایحه بودجه در مجلس مخرب بود و به ناترازی شدید دامن شد

دکتر سید مقداد ضیاءتبار احمدی، عضو پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در گفتگو با “نود اقتصادی”: تغییرات لایحه بودجه در مجلس مخرب بود و به ناترازی شدید دامن شد. اکثر دخالت‌های مجلس در بودجه غیر کارشناسانه، سیاست زده و عوام فریبانه بود. با ژست حمایت از مردم اثرات مخربی روی معیشت مردم می گذارند.

مشاهده در تارنمای نود اقتصادی