به زودی | دفترچه یادداشت سیاستی

دفتر ترویج و گفتمان‌سازی رسانه‌ای پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت به منظور تعامل با مخاطبان و گفتمان‌سازی سیاست‌پژوهی‌ها، در نظر دارد تک‌گزاره‌هایی از تحلیل‌ها و دیدگاه‌های سیاست‌پژوهان خود را در قالب «دفترچه یادداشت سیاستی» تهیه و به‌شکل متناوب در شبکه‌های اجتماعی و مجازی خود به اشتراک بگذارد.

این تک‌گزاره‌ها می‌توانند مشتمل بر یکی از موارد ذیل باشند:
– طرح یک مسئله سیاستی؛
– ارزیابی اجرای یک سیاست؛
– آسیب‌شناسی و بررسی انتقادی یک سیاست؛
– توصیه و پیشنهاد سیاستی.

به منظور دسترسی و شناخت جامع و یکپارچه از تک‌گزاره‌های سیاستی مذکور که به طور متناوب پیرامون یک موضوع انتشار می‌یابد، مجموع آنها نیز به صورت فصلی و با قابلیت مرور (در یکی از قالب‌های GIF، موشن‌گرافی و …) منتشر خواهد شد.

مخاطبان می‌توانند دید‌گاه‌ها و نظرات خویش درباره تک‌گزاره‌های منتشرشده را از طریق شناسه hekmatac@ در پیام‌رسان‌های تلگرام، بله و صفحه اینستاگرام پژوهشکده به شناسه hekmat_ac@ با ما در میان بگذارند.