بررسی و تحلیل لایحه یک‌شوری برنامه هفتم توسعه (1406- 1402)


 این گزارش به مناسبت بررسی لایحه یک شوری برنامه هفتم توسعه (1406-1402) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر می شود، هرچند که پیش از این نیز به برخی از اعضای محترم هیئت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است.
با آن‌که لایحه هفتمین قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پس از انقلاب اسلامی نگاشته شده؛ ولی هنوز جا دارد درباره‌ی چیستی، چرایی و چگونگی برنامه‌‌ی توسعه سخن گفت و پرسید: تدوین و تصویب برنامه‌ی توسعه چه کارکرد و سودی در نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشور دارد!؟

با دیدن عبارت «توسعه» در عنوان لایحه، این پرسش بذهن می‌رسد که این برنامه گویا دچار «انجماد» است و با ره‌نمون‌های اولیای کشور پیش نمی‌رود و فارغ از آن است.

با دیدن فهرست این برنامه و دقت در ترتیب آن، بنحوی «تقلیل» توسعه برشد اقتصادی بلکه تقدم اقتصاد بر فرهنگ و حتا زیربناییت آن در ذهن تداعی می‌شود.

 بسیاری از مواد مندرج در لایحه برنامه کلی هستند و جنبه‌های اجرایی آنها دچار ابهام است.

در این گزارش نقدها، نکات و پیشنهادات بسیاری به تفکیک فصل‌های 1، 2،‌ 3، 4، 5، 6، 18، 19، 20، 21، 22 و 24 لایحه ارائه گردیده است.

پژوهشکده‌ی حکمت از آرا و نظرات گوناگون درباره‌ی این گزارش استقبال می‌کند.

#گروه_سیاست‌پژوهی_اجتماعی_و_فرهنگی       #گروه_سیاست‌پژوهی_اقتصاد_و_صنعت       #گروه_سیاست‌پژوهی_حقوق_و_سیاست       #گروه_سیاست‌پژوهی_علم_و_فناوری