سید محمد احمدی | برنامه روی خط خبر، رادیو سلامت، بررسی مسئله کمبود معلم و تاثیرات آن در آینده آموزشی و تربیتی کشور

سید محمد احمدی در گفتگو با برنامه روی خط خبر رادیو سلامت با موضوع بررسی مسئله کمبود معلم و تاثیرات آن در آینده آموزشی و تربیتی کشور:

ضرورت پاسخگویی مسوولان وقت نسبت به عدم توجه و برنامه ریزی لازم من باب به وجود آمدن بحران در حالی که بازنشستگی معلمان از روز استخدام قابل پیش بینی است.

چرا در این شرایط، دانشگاه فرهنگیان ظرفیت پذیرش را از سال 90 تا 95 به جای افزایش، کاهش داده است؟

باید به مسایلی که دانشگاه فرهنگیان را از جذابیت انداخته و باعث عدم استقبال دانشجویان از این دانشگاه می شود، توجه شود.


معیشت، شان و منزلت معلمان در برنامه های دولت، متاسفانه جایی ندارد.