بایسته‌های تحول در حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در دولت سیزدهم

با همکاری پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت برگزار می‌گردد:
سومین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی حکمرانی متعالی؛
مردم و تحول حکمرانی: چالش‌ها و راهبردها
نشست ۷۸: بایسته‌های تحول در حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در دولت سیزدهم

با حضور : مهدی کاوه؛ تحلیل‌گر ارشد پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

محورهای نشست:
تبارشناسی حکمرانی آسیب‌های اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی
آسیب‌شناسی حکمرانی آسیب‌های اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی
مطالعه تطبیقی مدل‌ها و الگوهای حکمرانی آسیب‌های اجتماعی
وضعیت‌شناسی و سناریوهای آینده آسیب‌های اجتماعی در ایران
بایسته‌های حکمرانی آسیب‌های اجتماعی در دولت سیزدهم

زمان برگزاری یکشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰

برای ورد به وبینار اینجا کلیک نمائید.