بازتاب پیشنهادهای پژوهشکده حکمت در سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت سال 1399 گزارشی سیاستی تحت عنوان «تحلیل و ارزیابی پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی» را جهت انجام اصلاحات و رفع نواقص پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داد. این گزارش سیاستی که توسط مهدی خطیب دماوندی تحلیل‌گر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده حکمت تهیه شده سرانجام در اکثر بندهای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدنظر قرار گرفت که این موارد به شرح جدول ذیل‌اند: