اعضای پژوهشکده 
تصویر پروفایل
سید محمد احمدی پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
محمد اسدبگی عضو هیئت علمی کارگروه آموزش عالی و معاون سیاست‌گذاری علمی
تصویر پروفایل
دکتر زهره الهیان مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه فرهنگی و اجتماعی (نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)
تصویر پروفایل
حمید ایزد بخش مربی سیاست‌پژوهی کارگروه سلامت
تصویر پروفایل
محمود آرائی عضو هیئت علمی و مدیر کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
سجاد باقری مربی سیاست‌پژوهی کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
دکتر سید یاسر جبرائیلی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه اقتصاد و صنعت
تصویر پروفایل
عارف حسین زاده عضو مدرسه استعداد کارگروه حقوقی-قضائی
تصویر پروفایل
دکتر سید محمد حسینی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه فرهنگی و اجتماعی
تصویر پروفایل
دکتر محمد حق شناس مربی سیاست پژوهی گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
دکتر سید احسان خاندوزی مربی حکمرانی و سیاست گذاری گروه اقتصاد و صنعت (وزیر امور اقتصادی ودارایی)
تصویر پروفایل
مهدی خطیب دماوندی تحلیل‌گر و مدیر کارگروه حکمرانی
تصویر پروفایل
علی خوش اقبال مربی سیاست‌پژوهی گروه فرهنگی و اجتماعی
تصویر پروفایل
دکتر حسین درودیان مربی سیاست‌پژوهی کارگروه پولی و بانکی
تصویر پروفایل
امیر رجائی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
صالح رشید حاجی خواجه لو رئیس پژوهشکده و مدیر گروه علم و فناوری
تصویر پروفایل
حسین شریفی عضو مدرسه استعداد کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
سجاد شیخ علیا لواسانی پژوهشگر مهمان کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
هوشنگ شیخی تحلیل‌گر و مدیر گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
محمد صدیق پژوهشگر مهمان کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
دکتر سید حمید طریفی مربی سیاست‌پژوهی کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
امین طیب طاهر مربی سیاست‌پژوهی کارگروه صنایع فرهنگی
تصویر پروفایل
حسین عرب اسدی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
دکتر میثم علی‌پور مربی سیاست‌پژوهی گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
کاظم فتح تبار پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
مهدی کاوه تحلیل‌گر ارشد و مدیر گروه فرهنگی و اجتماعی
تصویر پروفایل
دکتر عابد گل کرمی مربی سیاست‌پژوهی گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
روح‌الله متفکر آزاد مربی حکمرانی و سیاستگذاری گروه علم و فناوری (عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)
تصویر پروفایل
سهراب محمدی پویا پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
مهدی مختاری پیام مربی سیاست‌پژوهی کارگروه سلامت
تصویر پروفایل
رادمهر مرادی عضو مدرسه استعداد کارگروه تحولات و مسائل اجتماعی
تصویر پروفایل
حسین مرشدیان تحلیل‌گر کارگروه تحولات اجتماعی
تصویر پروفایل
دکتر هادی مصدق مربی سیاست‌پژوهی کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
دکتر حسن ملکی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
دکتر سید جلال موسوی مشاور پژوهشکده و مربی سیاست‌پژوهی کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
دکتر مهدی مهدی پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
سجاد مهرگان مربی سیاست‌پژوهی گروه فرهنگی و اجتماعی
تصویر پروفایل
سید محمد صالح نجفی فراشاه مربی سیاست‌پژوهی گروه اقتصاد و صنعت
تصویر پروفایل
علی‌رضا نظری پژوهشگر مهمان گروه فرهنگی و اجتماعی
تصویر پروفایل
الیاس هادیان شیوا پژوهشگر مهمان کارگروه سلامت
تصویر پروفایل
سجاد هجری مشاور پژوهشکده
تصویر پروفایل
هادی یوسفی پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
علیرضا قنبری @ alirezaghanbarihekmatac-ir
تصویر پروفایل
عرفان علمشاهی @ erfanelmshahihekmatac-ir
تصویر پروفایل
فرهاد باباخانی @ farhadbabakhanihekmatac-ir
تصویر پروفایل
حسین کریمی @ hosseinkarimihekmatac-ir
تصویر پروفایل
محمدامین نیک صفت @ mohammadaminniksefathekmatac-ir
تصویر پروفایل
محسن کشاورز @ mohsenkeshavarzhekmatac-ir