اعضای پژوهشکده 
تصویر پروفایل
سید محمد احمدی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
محمدعلی آخوندی عضو مدرسه استعداد کارگروه حقوقی-قضائی
تصویر پروفایل
محمد اسدبگی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
حسین اسفندیار عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد و صنعت
تصویر پروفایل
دکتر زهره الهیان مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه فرهنگی و اجتماعی (نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)
تصویر پروفایل
حمید ایزد بخش مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد کارگروه سلامت
تصویر پروفایل
محمود آرائی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
سجاد باقری مربی و پژوهشگر مهمان کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
علی پالیز عضو مدرسه استعداد کارگروه تحولات سیاسی
تصویر پروفایل
دکتر سید یاسر جبرائیلی تحلیل گر ارشد و مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه اقتصاد و صنعت
تصویر پروفایل
سید ایمان جبلی پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
محمد علی حسنی نیک کارشناس معاونت سیاستگذاری علمی و تحلیل‌گر کارگروه حکمرانی
تصویر پروفایل
عارف حسین زاده عضو مدرسه استعداد کارگروه حقوقی-قضائی
تصویر پروفایل
دکتر سید احسان خاندوزی مربی حکمرانی و سیاست گذاری گروه اقتصاد و صنعت (نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی)
تصویر پروفایل
مهدی خطیب دماوندی عضو مدرسه استعداد کارگروه حکمرانی
تصویر پروفایل
علی خوش اقبال @ alikhosheqbalhekmatac-ir
تصویر پروفایل
دکتر حسین درودیان تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد کارگروه پولی و بانکی
تصویر پروفایل
حمید دهقانیان مشاور پژوهشکده و مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد گروه فرهنگی و اجتماعی
تصویر پروفایل
امیر رجائی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
صالح رشید حاجی خواجه لو رئیس پژوهشکده و مدیر گروه علم و فناوری
تصویر پروفایل
آرمان رضایتی مدیر کارگروه تحولات مسائل اجتماعی
تصویر پروفایل
حسین شریفی عضو مدرسه استعداد کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
سجاد شیخ علیا لواسانی عضو مدرسه استعداد کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
هوشنگ شیخی مدیر و تحلیل‌گر کارگروه تحولات سیاسی
تصویر پروفایل
محمد صدیق عضو مدرسه استعداد کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
دکتر سید حمید طریفی تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
امین طیب طاهر مربی سیاست‌پژوهی کارگروه صنایع فرهنگی
تصویر پروفایل
حسین عرب اسدی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
رضا عزیزی عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
دکتر میثم علی‌پور معاون سیاست‌گذاری علمی
تصویر پروفایل
محسن علی مددی عضو مدرسه استعداد کارگروه صنایع فرهنگی
تصویر پروفایل
کاظم فتح تبار پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
علی‌رضا قباشی تحلیل‌گر کارگروه پولی و بانکی
تصویر پروفایل
مهدی کاوه تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی کارگروه صنایع فرهنگی
تصویر پروفایل
دکتر عابد گل کرمی معاون طرح و تشکیلات
تصویر پروفایل
روح‌الله متفکر آزاد مربی حکمرانی و سیاستگذاری گروه علم و فناوری (عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)
تصویر پروفایل
کوروش محمدی پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
سهراب محمدی پویا عضو هیئت علمی و مدیر کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
محسن محمدی حسنلوئی پژوهشگر مهمان کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
مهدی مختاری پیام تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد کارگروه سلامت
تصویر پروفایل
رادمهر مرادی عضو مدرسه استعداد کارگروه تحولات و مسائل اجتماعی
تصویر پروفایل
حسین مرشدیان تحلیل‌گر کارگروه تحولات اجتماعی
تصویر پروفایل
دکتر هادی مصدق تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
دکتر حسن ملکی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری کارگروه آموزش و پرورش (معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)
تصویر پروفایل
دکتر سید جلال موسوی مشاور پژوهشکده و مربی سیاست‌پژوهی کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
دکتر سید محمد موسوی عضو هیئت علمی کارگروه صنایع فرهنگی
تصویر پروفایل
سجاد مهرگان تحلیل‌گر کارگروه صنایع فرهنگی
تصویر پروفایل
دکتر سید محمد صالح نجفی فراشاه تحلیل‌گر ارشد کارگروه مالیات و بودجه
تصویر پروفایل
علی‌رضا نظری مدیر و عضو هیئت علمی گروه فرهنگی و اجتماعی
تصویر پروفایل
الیاس هادیان شیوا عضو مدرسه استعداد کارگروه سلامت
تصویر پروفایل
سجاد هجری مشاور پژوهشکده و تحلیل‌گر ارشد کارگروه تحولات مسائل اجتماعی
تصویر پروفایل
هادی یوسفی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش عالی