مهدی کاوه و رادمهر مرادی | ارزیابی راهبردی حُسن اجرای سیاست‌های کلی در حوزه فضای مجازی

یکی از مهم‌­ترین ابزارهایی که بتوان بر مبنای آن ملاحظات فضای مجازی را در نظام برنامه­‌ریزی نهادینه کرد، ارزیابی راهبردی است که در حال حاضر به  عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت فضای مجازی در بسیاری از کشورها، در کانون توجه قرار گرفته است. با گذشت چند سال از ابلاغ سیاست­‌های کلی مرتبط با حوزه فضای مجازی، انجام ارزیابی فرایند پیاد‌ه‌­سازی این سیاست‌­ها و میزان تحقق اهداف تعیین شده در آن با هدف ریل­‌گذاری مناسب و تعیین جهت­‌گیری­‌ها برای طی ادامه مسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. برای حصول این رهیافت، در گام اول، ضمن احصاء احکام سیاستی مرتبط با حوزه فضای مجازی در مجموعه سیاست­‌های کلی نظام و تدوین نگاشت نهادی و نگاشت حقوقی برای آن، مضامین کلی این احکام با منویات رهبری معظم انقلاب به منظور شناسایی خلاءها و عدم تطابق­‌ها مورد مطابقت قرار گرفت. در گام دوم و سوم در نظر است تا پس از شناسایی شاخص‌­های هر یک از احکام شناسایی شده، میزان تحقق اهداف مورد سنجش قرار گیرد.