سید ایمان جبلی | ارزیابی راهبردی حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد

شرکت‌های دانش‌ بنیان، شرکت‌هایی هستند که عنصر علم و دانش، بخش جدایی‌ناپذیر آنها محسوب می‌شود. این شرکت‌ها به نوعی در نقش واسطه میان ایده‌های تجاری و تولید و ارتقای فناوری هستند؛ یعنی در این‌گونه شرکت‌ها، ایده‌های نو و قابل پیاده‌سازی علمی توسط پژوهشگران و قشر علمی و دانشگاهی، در مسیر تبدیل به فناوری‌های کاربردی و سطح بالا به کار گرفته‌می‌شوند. ازاین‌رو، شرکت‌های دانش‌بنیان نقش پررنگی در توسعه اقتصادی و پیشرفت فناوری جوامع ایفا می‌کنند؛ این اهمیت به گونه‌ای است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به وضوح از آن سخن گفته می‌شود: «پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.» و اجرای این سیاست باید در دستور کار نهادهای اجرایی کشور قرار گیرد. بنابراین لازم است اجرای یک سیاست، نتایج و پیامدهای آن مورد ارزیابی قرارگیرد تا اطمينان يابيم که اهداف و رسالت‌های مورد نظر تحقق يافته است. ازاین‌رو، ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در حوزه شرکت‌های دانش بنیان یکی از پروژه‌های در دست اقدام گروه علم‌وفناوری پژوهشکده سیاست‌پژوهی حکمت است تا بتوانیم در این حوزه‌ی پراهمیت به سیاست‌گذاران یاری رسانیم.