گاهنامه حکمتانه، شماره هفدهم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره هفدهم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنامه حکمتانه، سال سوم، شماره 17 خرداد و تیر1397

مدیر مسئول: دکتر مهدی شاملی سردبیر: دکتر مهدی محمدی
شورای دبیران: مهدی مختاری پیام-صالح رشید-جواد جواهری-سید محمدصالح نجفی

نویسندگان این شماره: محمد خاجی، امین طیب طاهر، حسین درودیان، حسین بوذرجهرمی، حمید ایزدبخش،سیدمحمد احمدی، امین باقری، مهدی عبدالحمید

گرافیست:زهرا کشاورز

زمان انتشار: شهریور ماه 1397

ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.