روز: 22 خرداد 1401

1مطلب موجود می باشد.
اخبار

نشست سیاستی سیاست­های کلی تأمین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجراء


پژوهشکده سیاست­ پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در نظر دارد تا راستای تبیین و ترویج سیاست­های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی 1401/01/21 مقام معظم رهبری (مدظله­العالی) و تحلیل…