روز: 20 دی 1400

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

نشست سیاستی| سیاست‌پژوهی نظام ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها؛ ارائه آیین‌نامه پیشنهادی


⏹سیاست‌پژوهی نظام ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها؛ ارائه آیین‌نامه پیشنهادی 👤 با حضور اعضای گروه سیاست‌پژوهی علم و فناوری پژوهشکده حکمت: صالح رشیدحاجی‌خواجه‌لو، رئیس پژوهشکده…