یاسر حاتم زاده دهبنه | وضعیت فرهنگ ترافیک در کشور

حمل و نقل، به مفهوم تسهیل ارتباطات، راه‌ها، جابجایی محموله‌ها، تجهیزات و …. یکی از زیر ساخت‌های پیشرفت اقتصادی و رشد و شکوفایی جوامع به حساب آمده و از اهمیت بسزایی برخوردار است.

امروزه در کنار محاسن فراوان، مشکلات ناشی از حمل‌و‌نقل و ترافیک نیز به یک مسئله مهم برای جوامع تبدیل شده و ضرورت دارد از ابعاد مختلف به آن پرداخته شود.با وجود توسعه زیر ساخت های حمل و نقل و روند رو به رشد تولید وسایل نقلیه و گسترش شبکه راه‌ها (اعم از راه‌های درون شهری ، برون شهری و روستائی) در کشور طی سال‌های گذشته، به ابعاد اجتماعی و فرهنگی حمل و نقل و ترافیک توجه متناسب با عوامل دیر صورت نگرفته است؛ و این در حالی است که بخش زیادی از نوشته ها ، اظهار نظر ها ، زارش‌ها و نتایج مطالعات مختلف بر این تاکید دارند که «فرهنگ» نقشی تعیین کننده هم در نابسامانی ترافیک و هم در برون رفت از وضعیت نابسامان موجود دارد.

برای دریافت متن کال این گزارش اینجا کلیک نمائید.