رضا عزیزی | منظومه پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری

آرمانهای نظام اسلامی – که در حقيقت آرمانهای اسلامی است – یک منظومه ای است، یک مجموعه ای است، مراتب مختلفی هم دارد؛ بعضی از اینها اهداف غائی تر و نهائی ترند، بعضی ها اهداف کوتاه مدتند، اما جزو آرمانهایند؛ همه ی اینها را فرض بفرمائيد جامعه ی عادلانه و عادل و ًباید دنبال کرد. مثلا پيشرفته و معنوی – با این خصوصيات – خب، یک آرمان است؛ جزو آرمانهای درجه ی یک و جزو برترین آرمانها است….یک آرمان دیگر، اقتصاد مقاومتی است؛ که نسبت به آرمان قبلی که رد است. با اینکه خود اقتصاد مقاومتی چيز ُ گفتيم، یک آرمان خ مهمی است، اما در واقع در ذیل آن آرمان قبلی تعریف ميشود. سلامت در جامعه، صنعت برتر، کشاورزی برتر، تجارت پر رونق، علم پيشرو، اینها همه اش جزو آرمانها است….آرمانها اینهایند؛ مجموعه ی رتبه های مختلف برای آرمانها، و همه لازم». «اسلام به هيچ وجه برنميتابد جامعه ی عقب افتاده ی در مسائل علمی، در مسائل سياسی، در مسائل تمدنی و در هر عرصه ی دیگری را؛ اسلام دنبال ایجاد یک جامعه ی پيشرفته است؛ بخش مهمی از احکام اسلام این را فریاد ميزند. بنابراین، این جزو آن مجموعه ی کلان جامعه ی اسلامی است

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان ،1392/6/5

این مطالعه در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط رضا عزیزی در زمستان 1394 انجام شده‌است.

برای دریافت متن کامل این گزارش سیاستی اینجا کلیک نمائید.