امین باقری | بررسی سیاست‌ها و قوانین ایالات متحده آمریکا درخصوص مدارس غیردولتی (مدارس‌ خصوصی)

در این گزارش تلاش بر این بوده است تا توصیفی از وضعیت و شرایط سیاست‌گذاری آموزشی در ایالات متحده امریکا که به‌عنوان مهد لیبرالیسم دنیا شناخته می‌شود، در خصوص نحوه مواجهه با آموزش‌وپرورش از منظر جنبه‌های خصوصی‌سازی و دولتی ارایه گردد. مسأله ویژه‌ای که پژوهشگر را به متمایل به بررسی نظام آموزش امریکا نمود، این است که با توجه به ادعاهای مطرح، به‌واقع، در ایالات متحده امریکا چه می‌گذرد؟ این گزارش می‌تواند اطلاعات و نگاه منطقی‌تری برای سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران، مدیران و سایر افراد دخیل در فرایند آموزش و پرورش نسبت به اتخاذ رویکردها و تصمیم‌های متناسب فراهم نماید.