چرا در شرایط تحریم، ایران نباید توصیه‌هایFATF را بپذیرد و اجرا کند؟

بررسی مواجهه راهبردی جمهوری اسلامی ایران با FATF

چرا در شرایط تحریم، ایران نباید توصیه‌هایFATF را بپذیرد و اجرا کند؟

دکتر سید یاسر جبرائیلی: دولت هیچ سندی مبنی‌بر اینکه قرار است تحریم‌ها لغو شود، ارائه نکرده است. آنچه که ما برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهیم، دشمن آن را پولشویی می‌نامد.

عارف حسین‌زاده: پذیرفتن توصیه‌های FATF در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، ما را خلع سلاح می‌کند.