وبینار حکمرانی متعالی؛ مردم و تحول حکمرانی: چالش‌ها و راهبردها

سومین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی «حکمرانی متعالی؛ مردم و تحول حکمرانی: چالش‌ها و راهبردها» با همکاری پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت برگزار می‌گردد.

محمد اسد بگی عضو هیات علمی کار گروه آموزش عالی گروه علم و فناوری پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در نشست ۷۹ این همایش با موضوع «چهارچوب نظری و مسئله‌شناسی تحول در حکمرانی آموزش عالی ایران» سحنرانی می‌کند.

محورهای نشست:

1️⃣ مفهوم شناسی حکمرانی آموزش عالی
2️⃣ مبانی نظری حکمرانی آموزش عالی
3️⃣ چهارچوب‌های تحلیلی در حکمرانی آموزش عالی
4️⃣ بررسی مسائل و رهیافت‌های تحولی در حکمرانی آموزش عالی ایران

زمان: یکشنبه 25 مهر ماه ۱۴۰۰ – ساعت ۱۰

برای ورود به وبینار اینجا کلیک نمائید.