هوشنگ شیخی | برنامه جهان امروز، شبکه خبر؛ چالش اردوغان و ماکرون

گفتگوی تلفنی هوشنگ شیخی، پژوهشگر کار گروه تحولات سیاسی پژوهشکده حکمت در برنامه زنده جهان امروز از شبکه خبر: چالش اردوغان و ماکرون چالش یک جانبه گرایان و چند جانبه گرایان است. ترکیه و ناتو به یکدیگر نیاز متقابل دارند و بر این اساس همکاریشان تداوم خواهد یافت. ناتو هم در روایت وجودی خود و هم کارکردها و در تهدید شناسی دچار بحران شده است.