هوشنگ شیخی| افشای جنایات آمریکا با بهره‌مندی از رسانه‌های مستقل محقق می‌شود

هوشنگ شیخی، مدیر تحولات سیاسی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در گفت‌وگو با ایکنا از آذربایجان‌غربی، در پاسخ به اهمیت هفته افشای حقوق بشر آمریکایی، اظهار کرد: جنایاتی که در سالیان متمادی علیه مردم ایران از سوی آمریکا و ایادی آن صورت گرفته باعث شده است تا چنین مناسبتی در ایران برای افشای جنایات آمریکا علیه مردم جهان و خصوصا مردم ایران داشته باشیم.

وی افزود: برای مثال ترور نافرجام مقام معظم رهبری، شهادت آیت‌الله بهشتی و یاران ایشان، شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، بمباران سردشت و هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط ناو وینسنس آمریکا از جمله جنایاتی بوده که سالگرد آن همین هفته دوم تیرماه است. 

شیخی بیان کرد: بنابراین افشای ماهیت ترور دولتی آمریکا و جنایات حقوق بشری این دولت مهم بوده تا در غبار تاریخ جای جلاد و شهید عوض نشود و تبیین این واقعیت ضروری است که جمهوری اسلامی ایران خود قربانی ترور دولتی آمریکا و سازمان‌های مورد حمایت این حکومت بوده است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها، ادامه داد: نقش اساسی در راستای افشای جنایات آمریکا برعهده رسانه‌ها بوده تا حدی که هفته حقوق بشر آمریکایی و سالروز جنایات آمریکا و ایادی آن را به اصطلاح تخصصی باید به یک رویداد رسانه‌ای تبدیل کرد. 

مدیر تحولات سیاسی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، تصریح کرد: محدودیت‌ها علیه آزادی بیان و مقابله با رسانه‌ها خود یکی از موارد فاحش نقض حقوق بشر توسط امریکا بوده که هر روز تکرار می‌شود و به طور مثال محدودیت‌های اخیر آمریکا برای پرس تی وی و چندین رسانه دیگر عین نقض حقوق بشر و جلوگیری از افشای جنایات آمریکا است در حالیکه این رسانه تلاش کرده به صورت حرفه‌ای صدای بی صدایان باشد.

وی با اشاره به نقش سازمان‌های بین‌المللی در خصوص اقدامات آمریکا، گفت: متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی تحت سیطره همان نظم متصلبی هستند که آمریکا برقرار ساخته و از این رو چندان امیدی نمی‌توان به سازمان‌هایی داشت که خود برآمده از گفتمان آمریکایی هستند و بیشتر نقش پوشش و روکش سیاست‌ها و اعمال آمریکایی‌ها را برعهده دارند. 

شیخی اظهار کرد: برای برجسته سازی، افشا و دستورکارگذاری جنایات آمریکا علیه حقوق بشر در سطح جهانی، باید بر رسانه‌ها مستقل، سازمان‌های مردم نهاد و حکومت‌های مستقل و دیپلماسی عمومی متمرکز بود.