هم‌اندیشی با عباس جهانگیرزاده؛ نماینده مردم شهرستان‌های پارس‌آباد،بیله‌سوار و اصلاندوز مغان در مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل کشور و برنامه‎‌های مجلس

جلسه هم‌اندیشی با عباس جهانگیرزاده نماینده مردم شهرستان‌های پارس‌آباد،بیله‌سوار و اصلاندوز مغان در مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل کشور و برنامه‌های مجلس

عباس جهانگیرزاده با حضور در پژوهشکده حکمت، با صالح رشید حاجی خواجه‌لو رئیس پژوهشکده و مدیران گروه‌ها گفتگو کرد.

صالح رشید حاجی خواجه‌لو با اشاره به جایگاه سیاست پژوهی در نظام حکمرانی کشور، اظهار کرد: پژوهشکده حکمت از طریق سیاست پژوهی‌ مبتنی بر نظام مسائل، آموزش‌های حکمرانی و تعامل با نهادهای سیاست‌گذار، به دنبال بهبود کیفیت سیاست‌ها و قوانین و اصلاح ساختارهای سیاست‌گذاری نظام است.

 

عباس جهانگیرزاده با بیان مسائل نظام تصمیم‌گیری کشور، افزود: مهم‌ترین آسیب در روند تصمیم‌گیری‌ها، کم‌توجهی به نظر تصمیم سازان است. وی با اشاره به اینکه تصمیم‌سازی‌ها و نظارت‌ بر قوانین به‌موقع انجام نمی‌گیرد، بر اهمیت سیاست پژوهی و فوریت ارائه گزارش‌ها تأکید کرد.

در این نشست، زمینه‌های همکاری پژوهشکده در تحلیل مسائل و ارائه راه‌حل آن‌ها به‌ویژه در حوزه کمیسیون کشاورزی آب و منابع_طبیعی بررسی شد.