نشست هم اندیشی گروه علم و فناوری با رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

نشست هم‌اندیشی اعضای گروه علم و فناوری پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با دکتر علی‌باقر طاهر‌نیا، رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.


در ابتدای این نشست، صالح رشیدحاجی‌خواجه‌لو؛ رئیس پژوهشکده حکمت به تشریح اهداف و فعالیت‌های پژوهشکده پرداخته و سپس “برنامه تحول نظام آموزش عالی، علم و فناوری کشور (با تاکید بر وزارت علوم تحقیقات و فناوری)” را که ماحصل یک دهه فعالیت سیاست‌پژوهانه گروه علم و فناوری پژوهشکده می‌باشد، ارائه نمودند.

در ادامه نشست، آقایان محمد اسدبگی معاون سیاستگذاری علمی پژوهشکده، امیر رجائی، مهدی مهدی و محمود آرائی نکاتی را پیرامون سیاست‌پژوهی آموزش عالی ایران مطرح نموده و محورهایی را برای افزایش اثربخشی هرچه بیشتر در این فضا عنوان کردند.
در پایان نشست، دکترطاهری‌نیا رئیس مؤسسه‌، نکاتی را پیرامون برنامه پیشنهادی تحول نظام آموزش عالی و علم و فناوری ارائه نموده و طرفین ضمن بررسی زمینه‌های همکاری مشترک، بر هم‌افزایی‌ مؤسسه و پژوهشکده در این راستا تاکید نمودند.