نشست سرمایه اجتماعی نظام: به سوی یک چهارچوب نظری

نشست سرمایه اجتماعی نظام: به سوی یک چهارچوب نظری با ارائه محمد امین نیک صفت تحلیلگر گروه اجتماعی و فرهنگی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در روز سه شنبه 15 آذر ماه 1401 از ساعت 15 در پژوهشکده حکمت برگزار شد.

در این نشست، آقای نیک‌صفت ضمن تبیین چیستی و جایگاه سرمایه‌اجتماعی نظام سیاسی، فرآیند و نتایج اولیه تدوین یک چهارچوب نظری برای سنجش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را به منصه نقد و بررسی تحلیلگران پژوهشکده قرار داد.