گاهنامه حکمتانه، شماره سیزدهم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره سیزدهم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنامه حکمتانه، سال دوم، شماره سیزدهم، مهر و آبان 1396

مدیر مسئول: دکتر مهدی شاملی

سردبیر: دکتر مهدی عبدالحمید
شورای دبیران: مهدی مختاری پیام- صالح رشید -محمدمجید فولادگر-جواد جواهری -محمدصالح نجفی

نویسندگان این شماره: هادی مصدق، امیر رجائی، حسین درودیان، حسین اسفندیار، احمد فرقانی، احمد خدایی نصر، حسین بوذرجهرمی،رضا عزیزی،محمد عبدالحسین زاده، بهنام محمدیان دوگانه

گرافیست: زهرا کشاورز

زمان انتشار بهمن ماه 1396

ناشر:معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.